Toezicht en directievoering

Het Nieuwe Lyceum – Bilthoven

Toezicht en directievoering

Het Nieuwe Lyceum is een scholengemeenschap voor havo en vwo in Bilthoven. Gevestigd ...

Toezicht Coornhertstraat te Heemskerk

Toezicht en directievoering

In opdracht van Stichting WOONopMAAT, heeft Sophia Engineering het bouwkundig toezich...

Brug Driehuizen

Civiele engineering

Deelproject van het project “vervangen 5 bruggen” van het HHNK was brug Driehuize...