Toezicht & Directievoering

ONDER HET OOG VAN DE MEESTER

Een goede en gedegen voorbereiding geldt als een belangrijke voorspeller voor succes bij projecten. Dat geldt ook voor het toezicht en de begeleiding in de uitvoeringsfase. Deskundig toezicht en strakke begeleiding zijn onmisbare ingrediënten voor een soepel verloop van het project en daarmee een optimaal eindresultaat. Bij Sophia Engineering beschikken we over de technische en financiële knowhow om toezicht en directievoering op de juiste manier uit te voeren en bouwkundige en civiele projecten met succes op te leveren.

Sophia Engineering bewaakt bouwprocessen en procedures, zorgt dat alle betrokkenen de gemaakte afspraken naleven en dat de verschillende partijen elkaars belangen kennen en vooral ook begrijpen. Met creatieve en praktische oplossingen garanderen we een soepele voortgang van de bouwactiviteiten tijdens de uitvoerings- en opleverfase van het project.

WAT WIJ DOEN:

  • budgetbewaking
  • leiden van bouwvergaderingen
  • aansturen op planning
  • signaleren van en reageren op afwijkingen
  • beoordeling van meer- en minderwerk
  • adviseren bij beslismomenten
  • toezicht houden op projecten tijdens uitvoering

gerelateerde projecten

We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze website laten we u dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.

Voetgangersbrug Noord CAN

Civiele engineering

Brug Noord CAN is onderdeel geweest van de herinrichting van Centrum Amsterdam Noord ...

Het Nieuwe Lyceum – Bilthoven

Toezicht en directievoering

Het Nieuwe Lyceum is een scholengemeenschap voor havo en vwo in Bilthoven. Gevestigd ...

Toezicht Coornhertstraat te Heemskerk

Toezicht en directievoering

In opdracht van Stichting WOONopMAAT, heeft Sophia Engineering het bouwkundig toezich...

Brug Driehuizen

Civiele engineering

Deelproject van het project “vervangen 5 bruggen” van het HHNK was brug Driehuize...