Proces- & projectmanagement

Luifelconstructie station Castricum

Bouwkundige engineering

In het kader van  project Verbeteren toegankelijkheid op station Castricum heeft Sop...

Uitkijkpunt Balgzand

Bouwkundige engineering

Het natuurgebied in Balgzand heeft, onder andere door de ‘vogelrots’, een...

Renovatie Velsertunnel

Bouwkundige engineering

Update oudste snelwegtunnel van Nederland De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel ...

Brug Driehuizen

Civiele engineering

Deelproject van het project “vervangen 5 bruggen” van het HHNK was brug Driehuize...