Brug Driehuizen

Civiele engineering

Deelproject van het project “vervangen 5 bruggen” van het HHNK was brug Driehuizen. Deze toegangsbrug van Driehuizen bestond uit gemetselde landhoofden en een betonnen dek. Vanwege de slechte staat van de landhoofden moest de brug worden vervangen.

Het werk was als UAV-GC in de markt gezet. Hierdoor is, in samenwerking met de aannemer, een ontwerp bedacht wat praktisch uitvoerbaar was en aan alle eisen van de opdrachtgever voldeed.

Voor het ontwerp zat de grootste uitdaging in de fundering. Door de geringe draagkracht van de ondergrond, geen grote draagkrachtige laag tot 29 meter onder maaiveld, en de geëiste verkeersbelasting was dit een lastige opgave. De brug heeft hierdoor tussensteunpunten gekregen en is nu gefundeerd op betonnen heipalen in samenwerking met een stalen damwand.

Gerelateerde projecten

We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze nieuwe website laten we u dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.

Voetgangersbrug Noord CAN

Civiele engineering

Brug Noord CAN is onderdeel geweest van de herinrichting van Centrum Amsterdam Noord ...

Realisatie en restauratie Dunea Katwijk

Bouwkundige engineering

In Katwijk bouwt Aannemingsbedrijf K_Dekker bouw & infra een nieuwe spoelwaterins...

Drakenfontein ‘s-Hertogenbosch

Civiele engineering

Onze opdrachtgever Rots Maatwerk heeft voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch de “...

Twee bruggen Vroonermeer

Civiele engineering

Vroonermeer Noord is een nieuwbouwplan van 730 woningen aan de rand van Alkmaar. In o...

Renovatie eerste Coentunnel

Bouwkundige engineering

In de gerenoveerde eerste Coentunnel moet in de nieuwe situatie de vervuilde lucht wo...

Fietsvoetgangersbrug Park Lingezegen

Civiele engineering

In opdracht van OPDRACHTGEVER, heeft Sophia Engineering de uitvoeringstekeningen en b...