Realisatie en restauratie Dunea Katwijk

Bouwkundige engineering

In Katwijk bouwt Aannemingsbedrijf K_Dekker bouw & infra een nieuwe spoelwaterinstallatie met een nieuwe bergingsbuffer. Deze installatie vervangt de huidige, verouderde spoelwaterverwerking.

Ook realiseert K_Dekker een nieuwe zuiveringsstap met filterketels en een UV-installatie binnen het monumentale voorfiltergebouw.

Sophia Engineering heeft binnen dit project de constructieve berekeningen en tekeningen mogen verzorgen voor diverse onderdelen binnen het realisatieplan.

Wij hebben de UO engineering mogen verzorgen voor onder andere; Doos-in-Doos constructie binnen het monumentale voorfiltergebouw, diverse pompputten, bergingsbuffer, slibopslag en bufferbezinker.

Tevens heeft Sophia Engineering de rol als BIM-Project coordinator verzorgd binnen het bouwteam.

Het gehele project is in het voortraject als BIM project aangestuurd met input van diverse betrokken partijen, die ieder haar Aspect model heeft ingebracht en uitgewerkt.
Door gebruik te maken van de zogenoemde BIM-werkmethodiek, heeft ertoe geleidt dat er veel raakvlakken in ontwerpfase reeds (h-)erkend zijn en bij clashes reeds zijn opgelost.
Dit leidt uiteindelijk tot een zeer voorspoedig lopende realisatie

De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in januari 2020 en het werk wordt naar verwachting opgeleverd in juli 2022.

Overige foto's

Gerelateerde projecten

We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze nieuwe website laten we u dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.

Renovatie Van Gendthallen

Bouwkundige engineering

De Van Gendthallen in Amsterdam werden gebouwd tussen 1897 en 1905 en fungeerden voor...

Batterij opstelplaats GIGA-Buffalo

Bouwkundige engineering

Als onderdeel van de smart-grid van Windnet Oost Flevoland, zijn door onze opdrachtge...

Luifelconstructie station Castricum

Bouwkundige engineering

In het kader van  project Verbeteren toegankelijkheid op station Castricum heeft Sop...

Renovatie Dienstgebouwen Beatrixsluis

Bouwkundige engineering

In opdracht van bouwcombinatie Sas van Vreeswijk (consortium partners Besix, Heijmans...

Renovatie eerste Coentunnel

Bouwkundige engineering

In de gerenoveerde eerste Coentunnel moet in de nieuwe situatie de vervuilde lucht wo...

Uitkijkpunt Balgzand

Bouwkundige engineering

Het natuurgebied in Balgzand heeft, onder andere door de ‘vogelrots’, een...