Renovatie Van Gendthallen

Bouwkundige engineering

De Van Gendthallen in Amsterdam werden gebouwd tussen 1897 en 1905 en fungeerden voor meerdere doeleinden in de machine-industrie. Zo zijn er locomotieven gebouwd, scheepsschroeven gegoten en dieselmotoren gemaakt.
Nadat de vijf aaneengeschakelde hallen hun industriële functie verloren, zijn er verschillende andere plannen geweest voor een definitieve bestemming die nooit tot uitvoer zijn gekomen.

Het gebouw stond al op de lijst om gesloopt te worden. Buurtbewoners waren het hier niet mee eens en zorgden er voor dat de Van Gendthallen in 2001 de status rijksmonument kreeg.

Ze zijn nu bezig het 13.300 m² omvattend complex tot een multifunctioneel complex om te bouwen. Er is ruimte voor ondernemers (waaronder start-ups in de technologie), kunstenaars, woningen, horeca en kleinhandel.

De karakteristieke hallen worden teruggebracht naar de oorspronkelijke staat; waar mogelijk worden bestaande materialen hergebruikt, en wordt er liever gerepareerd dan vervangen.

Sophia Engineering mag hier haar steentje aan bijdragen. Na uitwerking van het uitvoeringsontwerp van het casco (de monumentale “schil” van het gebouw), houden wij ons nu bezig met de grid (de in de hallen te realiseren nieuwbouw). In nauw overleg met de architect, installateur en andere specialisten word het ontwerp uitgewerkt tot uitvoeringsgereed ontwerp. Raakvlakken tussen de verschillende disciplines en vooral ook met het bestaande gebouw worden beheerst in één integraal model.

Er is reeds veel werk verzet en er moet nog veel gedaan worden. Hier zal Sophia Engineering de komende tijd vol energie mee aan de slag gaan.

Overige foto's

Gerelateerde projecten

We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze nieuwe website laten we u dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.

Nieuwbouw Verkeerscentrale Amsterdam

Bouwkundige engineering

De verkeersleiding van de gemeente Amsterdam bedient en bewaakt vanuit de verkeerscen...

Realisatie en restauratie Dunea Katwijk

Bouwkundige engineering

In Katwijk bouwt Aannemingsbedrijf K_Dekker bouw & infra een nieuwe spoelwaterins...

Batterij opstelplaats GIGA-Buffalo

Bouwkundige engineering

Als onderdeel van de smart-grid van Windnet Oost Flevoland, zijn door onze opdrachtge...

Luifelconstructie station Castricum

Bouwkundige engineering

In het kader van  project Verbeteren toegankelijkheid op station Castricum heeft Sop...

Renovatie Dienstgebouwen Beatrixsluis

Bouwkundige engineering

In opdracht van bouwcombinatie Sas van Vreeswijk (consortium partners Besix, Heijmans...

Renovatie eerste Coentunnel

Bouwkundige engineering

In de gerenoveerde eerste Coentunnel moet in de nieuwe situatie de vervuilde lucht wo...