Batterij opstelplaats GIGA-Buffalo

Bouwkundige engineering

Als onderdeel van de smart-grid van Windnet Oost Flevoland, zijn door onze opdrachtgever GIGA-storage een reeds opgeleverde batterij opstelplaats, genaamd GIGA-Rhino en een nog te bouwen batterij opstelplaats genaamd GIGA-Buffalo verbonden. In 2021 worden ook nog een aantal zonneparken aangesloten op deze smart-grid, en daarmee ook op de batterijen van GIGA-storage.

GIGA Storage en Eneco starten met de realisatie van de grootste batterij van Nederland; GIGA Buffalo. Deze batterij krijgt een vermogen van maar liefst 24 MW en 48 MWh. Met GIGA Buffalo is het mogelijk productie van en vraag naar energie met elkaar in balans te brengen met behulp van groene energie. Hiermee is een verdere integratie van duurzame productiemiddelen in de elektriciteitsmarkt mogelijk en het levert naar verwachting een CO2 besparing op van ruim 23 duizend ton per jaar.

De bouw van GIGA Buffalo gaat in 2021 nog van start, zodat de batterij na de zomer van 2022 operationeel zal zijn. De elektriciteit die jaarlijks in de batterij wordt opgeslagen is ruim 30.000 MWh, te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van circa 9.000 huishoudens. Hiermee wordt GIGA Buffalo ruim zes keer zo groot als de huidige GIGA Rhino batterij. Eneco gaat de batterij langjarig huren van GIGA Storage en inzetten voor haar energiediensten.

Deze batterij opstelplaatsen zorgen voor het zogenaamd duurzame balanceren van het elektriciteitsnet van Eneco. Dit wordt gedaan door de batterij zo in te zetten dat het afschakelen van duurzame energieproductie wordt beperkt. Daarnaast wordt met behulp van de Buffalo batterij het elektriciteitsnet gestabiliseerd. De Buffalo batterij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

Sophia Engineering is erg trots op haar bijdrage aan deze mooie en unieke projecten.
In 2020 zijn voor de GIGA-Rhino opstelling de bouwkundige engineering voor DO en uitvoeringsfase verzorgd.
Voor de engineering van de GIGA-Buffalo opstelling, zal Sophia Engineering vanaf de VO fase de teken- en rekenwerkzaamheden verzorgen.
Naast bouwkundige engineering, wordt er tijdens de DO fase ook een zogenaamd verhardingsadvies door onze afdeling Geotechnisch advies afgegeven.

Kijk voor meer info op; www.giga-storage.com

Overige foto's

Gerelateerde projecten

We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze nieuwe website laten we u dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.

Nieuwbouw Verkeerscentrale Amsterdam

Bouwkundige engineering

De verkeersleiding van de gemeente Amsterdam bedient en bewaakt vanuit de verkeerscen...

Renovatie Van Gendthallen

Bouwkundige engineering

De Van Gendthallen in Amsterdam werden gebouwd tussen 1897 en 1905 en fungeerden voor...

Realisatie en restauratie Dunea Katwijk

Bouwkundige engineering

In Katwijk bouwt Aannemingsbedrijf K_Dekker bouw & infra een nieuwe spoelwaterins...

Luifelconstructie station Castricum

Bouwkundige engineering

In het kader van  project Verbeteren toegankelijkheid op station Castricum heeft Sop...

Renovatie Dienstgebouwen Beatrixsluis

Bouwkundige engineering

In opdracht van bouwcombinatie Sas van Vreeswijk (consortium partners Besix, Heijmans...

Renovatie eerste Coentunnel

Bouwkundige engineering

In de gerenoveerde eerste Coentunnel moet in de nieuwe situatie de vervuilde lucht wo...