Projecten

  Kade en bruggen Allemanskerk  Renovatie kade en bruggen Allemanskerk te Oudkarspel

  Na eerder de funderingsinspectie te hebben uitgevoerd verkregen we in november 2014 de opdracht van K_Dekker bouw&infra om de engineering voor de renovatie van de kade en bruggen van de Alllemanskerk in Oudkarspel uit te voeren.

  Conform de resultaten van de inspectie werd de complete gemetselde kade en de voetgangersbrug vervangen en de bestaande draaibrug gerestaureerd.

  Met wat vertragingen in het proces is de restauratie in het najaar van 2016 afgerond met een wel zeer fraai resultaat. De voetgangersbrug is in zijn geheel vervangen door een met hout afgewerkte stalen brug met houten leuningwerk. De voetgangersbrug is iets breder en vooral langer uitgevoerd, zodat deze nu makkelijker te belopen is. De draaibrug bleek na het verwijderen in een dergelijk slechte staat dat er uiteindelijk voor is gekozen het geheel te vervangen. Het resultaat is een bijzonder netjes geheel, gecompleteerd door twee nieuwe bankjes.

  Deze locatie van dit rijksmonument is zeer zeker de moeite waard om eens te gaan bekijken. Gebruik deze link in uw navigatie of om op de kaart te bekijken: https://goo.gl/maps/JGCppPsLYzR2

  Renovatie dienstgebouw + nieuwbouw educatieruimte RWZI Den Bosch


  Bouwkundige + Constructieve Engineering

  In opdracht van Waterschap Aa en Maas wordt het bestaande dienstgebouw van de RWZI te Den Bosch aangepast door de combinatie Besix - Hegeman.

  Deze aanpassing betreft zowel uitstraling als ergonomie van het gebouw, door de gevels en dak van het bestaande gebouw aan te passen aan de huidige eisen voor wat betreft isolatie en ventilatie, Daarnaast wordt het bestaande dienstgebouw uitgebreid met een educatieruimte.

  Sophia Engineering heeft voor dit project het VO/ DO en UO uitgewerkt. In nauwe samenwerking met Bouwbureau Zuidwesthoek (architect) en Bantaskine (installatieadviseur) heeft Sophia Engineering de engineering voor bouw en constructie uitgewerkt tot een fraai ontwerp, waarbinnen Waterschap Aa en Maas haar werkzaamheden kan uitvoeren en tevens haar duurzame karakter tentoon kan stellen.

  Eduwiek  In opdracht van het Roelof van Echten college verzorgt Sophia Engineering het bouwkundige toezicht en vormt samen met een directievoerder van BrinkGroep BV de directie. Tevens wordt er samengewerkt met de W- en E-installateur BAM techniek. De nieuwbouwlocatie aan de Voltastraat wordt één van de twee nieuwe locaties van het Roelof van Echten college. Zowel de leerlingen van het praktijkonderwijs als die van het vmbo volgen hier straks hun onderwijs. Onze leerlingen volgen daar aantrekkelijk en uitdagend onderwijs met behulp van alle moderne faciliteiten. oplevering heeft plaatsgevonden in 2017
  Advin en Sophia Engineering bekrachtigen samenwerking


  Op maandag 16 november 2015 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Sophia Engineering en Advin met een feestelijk tintje ondertekend.

  Via deze samenwerkingsovereenkomst hebben Sophia Engineering en Advin bekrachtigd dat Advin zich door Sophia Engineering laat ondersteunen voor de constructieve (3D) engineering en advisering voor droge en natte Civiele bouwprojecten als ook Bouwkundige projecten. Voor de constructieve dienstverlening van Sophia Engineering kan Advin op basis van het contract de expertise van Sophia Engineering op afroep inschakelen om zodoende maximaal aan haar Klantvraag tegemoet te komen. Als de samenwerking bevalt, zal het contract jaarlijks verlengd worden.

  Advin is een advies- en ingenieursbureau dat al meer dan 25 jaar actief is in de Nederlandse bouwsector. Zij richten zich op de marktsegmenten Mobiliteit & Verkeer, Infrastructuur, Industrie, Olie & Gas en Energie & Warmte. Zij streven naar hoogwaardige technische oplossingen en diensten voor haar klanten.

  Sophia Engineering is een constructief ingenieursbureau gespecialiseerd in het integraal ontwerpen, dimensioneren en optimaliseren van Civiele en Bouwkundige constructies vanaf Tenderfase tot en met de uiteindelijke Realisatie. Door actief te participeren in en het aansturen van multidisciplinaire ontwerpteams worden vanuit een praktische insteek optimaal de belangen van de Klant (en bij voorkeur ook diens Klant) behartigd. Zij zijn ruim 10 jaar actief in de Civiele en Bouwkundige Bouwsector.

  Voor nadere informatie over samenwerking kunt u contact opnemen met Cor Klaassen (Advin) en Sander Eversdijk (Sophia Engineering).

  Aanleg Tunnel Q N242 te Heerhugowaard


  Detailengineering t.b.v. uitvoering

  In opdracht van K. Dekker B.V. is door Sophia Engineering de detailengineering verzorgd voor de aanleg van een gecombineerde prefab en in het werk gestorte betonnen fietstunnel onder de N242 te Heerhugowaard.
  OBS de Sluis


  Thema "De Architectuur"

  Bij O.B.S. de Sluis te Anna Paulowna stond de maand april in het thema van De Architectuur. De school vroeg hiervoor de inzet van ouders met kennis van zaken op het gebied van Bouw / Architectuur. Een enthousiaste werknemer van Sophia Engineering heeft zich hiervoor aangemeld om de kinderen uit te leggen wat er allemaal bij het maken van een ontwerp komt kijken.

  Aan de hand van een korte uitleg en een vragen/antwoord ronde, zijn de kinderen zelf gaan ontwerpen. Hierbij diende ze hun eigen woningindeling in een plattegrond te tekenen. Waarbij de melding was dat er uiteraard niets onmogelijk of te gek was. Dit resulteerde in een aantal bijzondere ruimten zoals;

  • Snoepkamer
  • Beautysalon op de slaapkamer
  • Papakamer (voor al zijn gereedschap en ‘troepjes’)
  • Inpandig zwembad op de verdieping (incl. glijbaan naar de BGG)

  Naast het tekenen van een indeling, kregen de kinderen ook de mogelijkheid om hun eigen droomhuis te tekenen. Ook hier werden kosten nog moeite gespaard met de meest gekke ontwerpen. Een van de opmerkingen was dat de kinderen graag iets wilde tekenen wat handig in gebruik was, maar er toch ook leuk en mooi uit moest zien. “Want sommige gebouwen zijn zo saai!”

  Hetgeen aangeeft dat onze slogan Praktisch Gezien! ook hand in hand dient te gaan met een nette en fraaie oplossing. Waarvan acte!

  Brug 51 te Hollands Kroon


  Engineering en Directievoering

  In opdracht van en nauwe samenwerking met de Gemeente Hollands Kroon verzorgt Sophia Engineering de directievoering. Sophia-Engineering heeft daarbij de het voorlopig- en definitief ontwerp verzorgd , en de aanbesteding voorbereid.
  Oplevering heeft in 2016 plaatsgevonden
  Renovatie Velsertunnel


  Update oudste snelwegtunnel van Nederland

  De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel in Nederland en toe aan een grote renovatie. Rijkswaterstaat vernieuwt vrijwel alle tunneltechnische installaties, vergroot de doorrijhoogte en past de vluchtwegen aan. Na de renovatie voldoet de Velsertunnel ook aan de veiligheidsnorm uit de Tunnelwet.

  De bouwkundige ontwerpwerkzaamheden aan de dienstgebouwen zijn uitgevoerd door Sophia Engineering.

  Meer lezen...

  Opening bruggen Hollands Kroon


  Lintje knippen op de brug

  Hollands Kroon is al een paar jaar bezig met de vele bruggen in de Wieringermeer. Ze dateren vrijwel allemaal van de jaren dertig, de beginperiode van de polder. Ze moeten dus ongeveer gelijktijdig worden gerenoveerd of vervangen.

  De ingebruikname had plaats bij de brug over de Hoekvaart in de Schervenweg, waar de betrokken bouwbedrijven, de gemeente en omwonende waren vertegenwoordigd. Nadat Wethouder Theo Groot een lint had doorgeknipt schoten vuur en waterstralen de lucht in en werd champagne uitgeschonken. Daarvoor waren bouwers en ambtenaren langs oude en nieuwe bruggen gereden.

  Bij een brug in het Wagenpad werd het gezelschap gefotografeerd in kledij uit de jaren dertig, waarin die brug is gebouwd.

  Project Zonnesteen


  Nieuwbouw 20 Start Smart woningen te Heerhugowaard

  In opdracht van Projectontwikkelingsmaatschappij Randstad Noord B.V, werkt Sophia Engineering BV de tekeningen uit voor het project Zonnesteen. Op een perceel aan de Middenweg 27 te Heerhugowaard, worden momenteel een 20-tal starterwoningen ontwikkeld. Deze zogenaamde Start-Smart woningen worden geheel in Revit uitgewerkt voor bouwaanvraag (DO) en uitvoeringsfase (UO).

  Sophia Engineering B.V. zorgt hier voor het uitwerken van de benodigde tekeningen.

  Nieuwbouw Loodswezen IJmuiden


  Directievoerder

  Directievoering en toezichttaken op het project “Nieuwbouw Loodswezen’’ te IJmuiden. Sophia Engineering treedt onder andere op als het aanspreekpunt namens opdrachtgever. Onder de werkzaamheden van:

  • verslagen opstellen van bouwplaatsbezoeken.
  • planningsbewaking van het bouwproces.
  • verzorgen van besprekingen.
  • bewaken van de contractplanning.
  • signaleren van meer- en minderwerken.
  • verzorgen van de verschillende opleveringen.
  Renovatie eerste Coentunnel


  Frisse wind voor de eerste Coentunnel

  In de gerenoveerde eerste Coentunnel moet in de nieuwe situatie de vervuilde lucht worden afgezogen. Een schoorsteenconstructie is toegevoegd om hoge concentraties fijnstof bij de tunnelmond te voorkomen. Tevens is aan de zuidelijke toerit een ventilatienis gemaakt om in geval van calamiteit de rookgassen af te voeren. Daarom waren grote aanpassingen in de betonconstructie nodig. Een uitdagende klus!

  In dit document beschrijft Ton Peters van Dura Vermeer hoe de ingrijpende aanpassingen tot stand kwamen [download]
  Toegankelijkheid station Bussum-Zuid


  Bim heeft de toekomst

  Voor het project Toegankelijkheid station Bussum-Zuid is er een belangrijke milestone gehaald. In een treinvrije periode is de nieuwe traverse over het spoor geplaatst en op de stalen ondersteuningsconstructies bevestigd.

  De traverse is gemaakt van Azobe hardhout, 27 meter lang, 3,5 meter hoog, 4 meter breed en weegt maar liefst 38 ton. De houten traverse is eerder al naar de bouwplaats vervoerd en ter plaatse afgemonteerd met het dak en de glazen wandpanelen. 

  In de ontwerpfase is de traverse een belangrijk raakvlak gebleken. Niet alleen dienen de bovenleidingen voldoende ruimte te houden tot de traverse-constructie, maar ook steekt de maatvoering nauwkeurig. De liften staan namelijk spiegel symmetrisch ten opzichte van de traverse-as, waardoor er zo goed als geen speling is bij de montage. Maar ook het niveau van de stalen ondersteuningsconstructie betreft millimeterwerk. Doordat de liften en de prefab betontrappen direct aansluiten op de houten traverse is er geen enkele stelmogelijkheid of tolerantie.

  Om dit alles in goede banen te leiden heeft Sophia Engineering vanaf het allereerste begin het ontwerp in een BIM model ontworpen. We hebben het 3D model gemaakt en uitgezet bij alle onderaannemers. Zij hebben het door ons opgegeven ruimtebeslag ingevuld met hun ontwerpen zoals stalen constructie, houten traversen, lift, installaties etc.. Daarna zijn de ontwerpen aan ons terug geleverd waarna alles door ons is beoordeeld op clashes. Door deze methode zijn knelpunten direct aan het lift gekomen en opgelost voordat de productie van een enkel onderdeel ook nog maar was gestart.

  Via deze manier van werken is de puzzel in elkaar gelegd en is de uitvoering exact het plaatje geworden zoals eerder aan de opdrachtgever is gepresenteerd.

  Met 3D ontwerpen en BIM, toegepast door alle partijen bereiken we steeds exact het juiste resultaat. 

  Bekijk de video van het hijsproces http://youtu.be/jM0NWPUhUdI

  Nieuwbouw 150 kV station te Middenmeer  In opdracht van aannemingsbedrijf K.Dekker B.V. verzorgt Sophia Engineering B.V. de Bouwkundige en Constructieve Engineering voor de nieuwbouw van het 150 kV station te Middenmeer. Het project wordt geheel in 3D uitgewerkt in Revit. Binnen dit project zal volgens de zogenaamde BIM-methode gewerkt worden met de E+W installateur.
  Realisatie extra klaslokalen SVOK Kennemer College


  Opzichter

  Voor het Kennemer College te Beverwijk houden we toezicht op de realisatie van extra lokalen t.b.v. locatie Bullerlaan. In het takenpakket:

  • verzorgen van de bouwplaatsbezoek verslagen.
  • bewaken van de contractplanning.
  • signaleren van meer- en minderwerken.
  • verzorgen van opleveringen.
  • onderhouden van contact met opdrachtgever.
  Planet Green Building


  Snel en voordelig een Definitief Label

  Planet Green Building als uw erkend deskundige voor snel en voordelig Definitief Label

  Elk huis dat nog geen energielabel heeft, krijgt van de overheid in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel toegestuurd.

  Gaat u uw huis verkopen of verhuren?

  Dan zult u via de website www.energielabelvoorwoningen.nl uw definitieve energielabel moeten aanvragen.

  Log op deze website in met uw DigiD en vraag het Definitief label aan.

  Voor het controleren en afmelden van uw Definitief Energielabel moet op de website de keuze voor een Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw worden gemaakt.

  Planet Green Building is Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw.
  www.planetgreenbuilding.nl

  Trekbandbrug Rembrandpark


  Uniek in Nederland

  Het Rembrandtpark te Amsterdam krijgt een nieuw kunstwerk binnen zijn poorten. Als onderdeel van de renovatie van het zuidelijke deel van het park gaat daar een heuse trekbandbrug twee wandelpaden met elkaar verbinden. Hoewel dit type brug nog niet eerder in Nederland is toegepast zal iedereen het type brug direct herkennen.

  In de basis hangt het brugdek vrij hangt tussen twee landhoofden. Twee zware banden, in dit geval van staal, vormen de oplegging voor de dek delen. Hierdoor is er boven of onder de brug geen extra constructie nodig die alles omhoog houdt (zoals we in Nederland gewend zijn).

  Ondanks dat het een klein kunstwerk betreft, is de benodigde constructie om alles stabiel te houden behoorlijk indrukwekkend te noemen.

  U kunt de tekening in PDF formaat bekijken of hieronder de impressie tekeningen.

  Renovatie dienstgebouw Coentunnel 1, Amsterdam


  Bouwkundige engineering renovatie Dienstgebouwen Coentunnel 1

  Verzorgen van bouwkundige engineering (berekeningen en tekeningen) t.b.v. Renovatie Dienstgebouwen Coentunnel 1.
  Nieuwbouw woon zorgcomplex De Reigershoeve te Heemskerk


  Directievoering met toezichttaken

  Houden van toezicht en directievoering op het project “Nieuwbouw van woon-zorgcomplex De Reigershoeve”. Werkzaamheden bevatten onder meer het verzorgen van de bouwplaatsbezoek verslagen, het oplossen van problemen tijdens het bouwproces, het verzorgen van besprekingen, het verzorgen van opleveringen, het bewaken van de contractplanning, signaleren van meer- en minderwerken, onderhouden van contact met opdrachtgever en toekomstig huurder: Stichting Reigershoeve.
  Kinderdorp Opmeer


  Sponsoring

  Ook dit jaar heeft Sophia Engineering verschillende activiteiten gesponsord, waaronder Kinderdorp Opmeer.

  Kinderdorp Opmeer is 3 dagen lang timmeren, bouwen en spelen voor meer dan 600 kinderen. Kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen en het speciaal onderwijs hebben in de laatste week van de zomervakantie hun hamer gepakt, om samen met behulp van 180 vrijwilligers schitterende hutten te bouwen om daar de laatste nacht in te mogen slapen. Sophia Engineering heeft door middel van vlagsponsering deze organisatie weer een steuntje in de rug gegeven. We hopen dat de kinderen weer onvergetelijke dagen+ slaapnacht hebben beleefd.

Praktisch gezien

Sophia Engineering is een modern bouwkundig- en civieltechnisch ingenieurs en adviesbureau met hoog opgeleide technische vakmensen. Vanuit een gedegen basis ontwerpen, bedenken en voeren we bouwkundige- en civieltechnische opdrachten uit. Wij bieden overheden, architecten en aannemers oplossingen op maat en creatieve oplossingen waar nodig.

Onze aanpak
Sophia Engineering heeft de kennis in huis om iedere opdracht met succes te verwezenlijken. Vanuit een gedegen technische achtergrond, gekoppeld aan ervaring, inventariseren we alle parameters binnen het vraagstuk en schromen niet om met nieuwe en of uitdagende voorstellen te komen. We zitten dan ook graag naast de opdrachtgever aan tafel en niet tegenover!

Onze projecten
We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze nieuwe website laten we u dan dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.
Ontwerp: Raakvlak Communicatie
Realisatie en CMS: Webvoudig.nl
Disclaimer